Громадська органiзацiя "Асоцiацiя карикатуристiв" створена в липнi 2002 року шляхом добровiльного об'єднання громадян, на основi єдностi iнтересiв. Асоцiацiя передбачає як iндивiдуальне, так i колективне членство та об'єднує як любителiв, так i професiоналiв. Головною метою дiяльностi Асоцiацiї карикатуристiв є об'єднання карикатуристiв та художникiв для вирiшення спiльних проблем та самореалiзацiї у суспiльному життi та творчостi, проведення виставок карикатури.
Головною подiєю творчого життя Асоцiацiї є проведення щорiчного мiжнародного конкурсу карикатури "Незалежнiсть", започаткованого в 2001 роцi.

Адреса: пр. Академiка Вернадського, 57, кв. 39, Київ, 03142, Україна
тел.: (044) 424-7099, (063) 578-0482
Свiдоцтво про реєстрацiю: № 0114-2002 Г.О. вiд 20.06.2002 р.
Код ознаки неприбутковостi: 006 (Довiдка № 15-03/58 Державної податкової iнспекцiїї у Святошинському районi Києва)
Iдентифiкацiйний код: 26196443
Банковськi реквiзити: Розрахунковий рахунок 260060202100 в АБ "Брокбiзнесбанк" в м. Києвi, МФО 300249

Правлiння:
Казанчев Костянтин Афанасійович Голова Правління, e-mail: Листувати
Набережних Сергій Миколайович
Локтєв Олег Юрійович
Наглядова Рада:
Смаль Олег Петрович Голова Наглядової ради
Василенко Анатолій Петрович
Лукьянченко Ігор Борисович


© Асоціація карикатуристів © Дизайн Костантина Казанчева
Создание сайта и поддержка сайта: веб-студия DA.net